#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Đéo thể hiểu tại sao mà mẹ kế của mình lại dâm đãng đến như thế, đã lấy bố mình rồi đã có những khoảng thời gian thân thiết bên bố mình rồi thế mà giờ đây lại muốn được làm điều đó với mình nữa cơ, thực sự là mình cũng không thể hiểu được tại sao mà mẹ lại làm như thế, đặc biệt hơn là mẹ luôn nói về đạo lý trước mặt mình mà mình chẳng hiểu cái đạo lý mà mẹ mình nói nó là như nào, vì mình nghĩ đạo lý của bà ấy chính là tình dục chứ có cái mẹ gì đâu mà cứ hỏi đi hỏi lại, tiền là thứ duy nhất mà bà ấy mong muốn

Diễn viên tham gia phim

N/A