#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Vui mừng trên nỗi đau của người khác là không tốt nhưng thật sự tôi không thể giấu nỗi sự sung sướng của mình khi người con gái mình thầm thích bị người yêu đá, đây là cơ hội để tôi có thể thừa nước đục thả câu nghe có vẻ là một thằng sở khanh nhưng sao cũng được miễn tôi có được em và được ở bên em, vì yêu cứ đâm đầu tôi đã mất đi lý trí vì quá yêu thích em ấy không quản đến việc em ấy đã từng ngủ với người đàn ông khác thế nào và yêu họ ra sao tôi biết rằng em ấy là một người con gái tốt nhưng yêu toàn phải mấy thằng sở khanh.

Diễn viên tham gia phim

N/A