#Sever 1#Sever 2#Sever 3

Nội dung phim

Nói đến thanh niên này mình cảm thấy nó có một chút gì đó không đáng thực sự luôn các bạn ạ, nó luôn nói nó là người có học vậy mà chẳng hiểu tại sao mà nó không cầm lấy cái học thức của nó để làm những việc tốt, vậy mà nó lấy những kiến thức mà nó học được để đi làm điều xấu cho đời, nhiều khi mình cũng cảm thấy buồn cho chuyện đó nhưng mình nghĩ đi nghĩ lại thì con người ta đã muốn làm điều gì thì làm chứ có cấm được đâu phải không nào các bạn vậy mới nói ở đời có nhiều thứ mà mình muốn chưa chắc đã được phải không ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A